Pre najvyššie hygienické požiadavky v odvetviach potravinárskeho a farmaceutického priemyslu

– Bezúdržbové, kontinuálne meranie výšky hladiny a rozhrania v kvapalinách
– Spĺňa hygienické požiadavky podľa ASME BPE a USP triedy VI
– Teplota: −20 až +150°C, tlak: −1 až +16 bar