Online registračný formulár

Poskytnite nám vaše údaje a my vás zaradíme do výberového konania na vhodnú pracovnú pozíciu.
Riadky označené * sú povinné.

Mám záujem o prácu

Pracovné skúsenosti

(Píšte len o práci v oblasti zvolenej v riadku č.1. Ak ešte nemáte žiadnu prax uveďte do riadku č.5 „bez praxe“)

Vzdelanie a znalosti


Absolvované školy (Píšte školy v poradí od najvyššieho vzdelania):


Cudzie jazyky + úroveň ovládania


Všeobecné kontaktné údajeDovoľujeme si vám oznámiť, že vaše osobné údaje uvedené vo vyplnenom dotazníku a priložených súboroch budú spoločnosťou PPA CONTROLL, a.s. (Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO 17055164, zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava 1, Odd. Sa, Vložka č. 159/B) spracúvané pre účely výberových konaní, ktoré prebiehajú v čase podania vašej žiadosti. Zároveň vám oznamujeme, že vaše osobné údaje a životopis budú uložené v informačnom systéme „Uchádzači o zamestnanie“ po dobu najviac 1 roka pre účely budúcich výberových konaní na vhodné voľné pracovné pozície. Osobné údaje vybraných kandidátov môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté vedeniu našich dcérskych spoločností, pre ktoré výberový proces realizujeme.
Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. má právo poveriť spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme „Uchádzači o zamestnanie“ sprostredkovateľa podľa § 8 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov.
Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a vo vzťahu k spracúvaniu vašich údajov máte ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa (PPA CONTROLL, a.s.) vyžadovať
- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané,
- informácie o spracovaní osobných údajov v informačnom systéme,
- presné informácie o zdroji, z ktorého vaše osobné údaje získal,
- zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
- likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese ppa@ppa.sk.


ADRESA
PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137
83000 Bratislava
Tel: + 421 2 492 37 111
+ 421 2 492 37 374
Fax: + 421 2 492 37 313
ppa@ppa.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR


Odoslať

Ochrana osobných údajov, pozri O nás