Benefity

Svojim zamestnancom ponúkame možnosť spolupracovať na mnohých, často jedinečných projektoch. Staráme sa o odborný rast a osobnostný rozvoj našich zamestnancov. Systémom benefitov podporujeme rovnováhu medzi prácou a súkromím.

 • dotované stravné lístky
 • nápoje na pracovisku
 • príspevok na dopravu
 • flexibilný pracovný čas
 • bezplatné parkovanie pre zamestnancov
 • deň voľna na dobrovoľné darovanie krvi
 • očkovanie proti chrípke
 • kurz prvej pomoci
 • deň zdravia s bezplatnými diagnostikami
 • podpora tretieho piliera-DDS
 • príspevok na detské rekreácie
 • balíček školských pomôcok
 • mikulášsky balíček pre deti
 • vianočný darček pre zamestnancov
 • deň voľna navyše pri svadbe
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • deň voľna pre rodičov prváčikov v 1. deň školského roka
 • finančná odmena pri pracovných a životných jubileách
 • firemná chata v Štrbe
 • betón party
 • športový deň
 • karta MULTISPORT
 • vianočné posedenie
 • bezplatné jazykové kurzy v pracovnej dobe
 • odborné vzdelávanie, certifikáty
 • poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania pre vybrané rizikové profesie